Bispelue


Brett servietten ut.
 Brett det øverste venstre hjørnet ned -
 og det nederste høyre hjørnet opp.
 Rotèr servietten 90 grader.
 og vend den rundt
 Brett halvparten opp.
 snu 180 grader.
 Brett den øverste spissen ned
 Brett den vestre spissen over
 Brett den nederste spissen opp
 Snu servietten.Brett den venstre spissen mot høyre og stikk den inn under den andre delen
  

Åpne servietten litt nederst slik at den står pent.