Lomme


Bruksområdet til denne enkle servietten er at den kan være holder til bordkort.
 Brett servietten ut.
 Brett på midten langsetter.
 Brett inn 1/4 del
 Brett en gang til
 Åpne i enden
 og stikk inn resten av servietten inni
Settes opp